<th id="an50o"><video id="an50o"></video></th>

  <th id="an50o"><video id="an50o"></video></th>

  <code id="an50o"><nobr id="an50o"></nobr></code>

    手机预订  |   简体中文  |   English

    中小会议室

    ※ 平面图及场型人数

    会议场型及人数:

    会议室 课桌式 董事会 U型 剧场式 鸡尾酒式/招待会 宴会式/自助餐式 冷餐会
    松涛 64 36 32 80 100 100
    丹枫 26
    香海 64 36 32 80 50 50
    幽兰 14 30
    风荷
    静竹 70 40 50 150